Facebook-grupp för Valberedningen

Efter vår uppskattade utbildning för klubbarnas Valberedningar startades på Göteborgs Golfförbunds konto
en Facebook-grupp

Sänd en förfrågan om du vill ingå i denna grupp.
Till våren kommer vi att köra ännu en utbildning tillsammans med SISU och Peter Beckne.
Om du är ny i Valberedningen på din klubb?
Se till att er GIT-administratör uppdaterar kontaktregistret, så kommer du att få mer information från oss på GGF.

Länk till gruppen  ”Valberedningar i GGF”

 

Comments are closed.