Slope

Slope och banvärderingsfrågor hanteras nu av SGF – länk till golf.se

Index på golfhål

Alla hål på en golfbana tilldelas ett index (1-18). Syftet med detta index är att ange på vilka hål, som skillnaden i hcp mellan två spelare, ska tas ut vid matchspel!

Index för ett hål läggs ut på banans golfhål, utifrån ett regelverk som tar hänsyn till de taktiska utmaningarna vid matchspel. Svårighetsgraden påverkar delvis utläggningen av index.

Vid poängbogey används indexet för att beräkna hur många poäng spelaren får på ett specifikt golfhål. Många golfspelare har i detta sammanhang fått intrycket att indextalet, uttrycker svårighetsgraden på de olika hålen, vilket inte alltid är fallet.

Principen för utläggning av index är kortfattat följande:

  • Dela upp de 18 hålen i sex grupper med tre hål i varje; 1, 2, 3 sedan 4, 5, 6 och så vidare.
  • Handicapindex 1 till 4 bör inte ges hål 1, 2, 3 eller 16, 17, 18.
  • Summan inom de sex hålgrupperna bör ligga mellan 27 och 30.
  • Om handicapindex 1 har givits på den första av de två niohålsslingorna, bör  handicapindex 2 ges på den andra.
  • Alla udda handicapindex på första nio och alla jämna på andra, eller tvärtom, är att föredra, också med tanke på niohålsronder.
  • Undvik handicapindex 1 till 6 på intilliggande hål.

Regel- och Handicapkommittén

Avståndsmarkeringar på banan

SGFs Tävlingshandbok innehåller en rekommendation för hur avståndsmarkeringar (placerade på fairway) till green ska utformas.
Rekommendationen är att alla avstånd ska anges till mitten av green;
Vit platta = 200 m
Gul platta = 150 m
Röd platta = 100 m
Många klubbar har dessutom infört Blå platta = 50 m.