Information angående GGF:s seniorserier

Med anledning av den nu rådande situationen i Sverige med risk för farlig smittspridning
följer vi dagligen de råd och riktlinjer som SGF utarbetar.

Golf är en idrott som bedrivs utomhus med liten eller ingen närkontakt mellan utövare och
därigenom har möjlighet att bedrivas trots de rekommenderade begränsningar i samvaro.
Regelverket för golf har också anpassats till att undvika kontakter mellan deltagare.

Under ovan beskrivna förutsättningar fortsätter vi planeringen för årets seriespel som att det skall spelas som planerat.
Kommer förutsättningarna att förändras kan omgångar att komma att strykas från spelschemat.
För att segrare utses, uppflyttningar och nedflyttningar genomföras skall minst 3 omgångar spelas.

SGFs råd och anvisningar hittar ni på https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/

Vi kommer att veckovis kommunicera hur vi uppfattar läget via vår hemsida
och till våra kontaktpersoner i respektive seriesystem.

Comments are closed.