Klubbarnas lokala regler uppdaterade 2017

GGF:s Regel & Handicapkommitté granskar och godkänner klubbarnas Lokala Regler för att säkerställa att dessa är utformade i enlighet med Golfens Regelverk.
Krav på godkännande finns vid varje regelrevisionstillfälle, dvs vart 4.e år och när klubben gör någon förändring i de lokala reglerna under perioden däremellan.
Nedan finner Du den version av respektive klubbs lokala regler som för närvarande är godkända.

Comments are closed.