Informationskommittén

Vi arbetar i Informationskommittén

Lars O. Carlsson

Ordf Informationskommittén och Chefredaktör GöteborgsGolfaren

information@ggf.nu
0706-52 21 36

Susanne Hjalber

Redaktör

susanne.hjalber@hotmail.com
0736-97 39 57

Richard Norling

Ansvarig utgivare GöteborgsGolfaren och ordf GGF

ordforande@ggf.nu
0700-62 96 89

CJ Ahl

Redaktör

mail.for.cj@gmail.com
0733-75 39 88