Mästarmötet 2019

Till GGFs Mästarmöte, inofficiellt ibland kallat Göteborgs Mästerskapet, inbjuds regerande mästare och innevarande års klubbmästare, dam- och herr, från distriktets klubbar där KM genomförts över minst 36 hål. Inbjudan har från Göteborgs Golfförbund skickats till respektive klubb och av tävlingsledningen överlämnats direkt efter avslutat klubbmästerskap.

Tävlingen har årligen ägt rum på en av distriktets klubbar efter ett rullande schema sedan starten 1988. Oftast har samtliga klubbar genomfört sitt klubbmästerskap under augusti/september och därför har Mästarmötet fått sin plats i mitten eller slutet av september.

Deltagarantalet har tyvärr minskat avsevärt under tjugohundratalet och vid några tillfällen har inte någon damtävling genomförts på grund av för få anmälda.

Med anledning därav har styrelsen för Göteborgs Golfförbund beslutat, att om tävlingen skall leva vidare måste förändringar ske. Först och främst skall tävlingen tidigareläggas. Detta får till följd, att om samtliga klubbars mästerskap skall ha genomförts, måste Mästarmötet genomföras först nästkommande år. Således spelas tävlingen inte 2019. Segrare i 2018 års Mästarmöte samt respektive klubbmästare 2019 kommer därför att bjudas in först till 2020 års Mästarmöte.

 

Mästarmötet 2018 arrangerades söndagen den 23 september av Kungälv-Kode GK.

Resultat

  1.  Marcus Larsson, Kungälv-Kode GK
  2. Olof Olsson, Backa Säteri IF
  3. Fabian Sandqvist, Mölndals GK
  4. Daniel Carlsson, Torslanda GK
  5. Joakim Wikland, Torslanda GK

Marcus Larsson Kungälv-Kode GK
Årets segrare i Mästarmötet. (Foto Susanne Hjalber)