Seniorernas Seriespel

Seniorernas Seriespel

Årets vinnare och resultathistorik

Årets vinnare i bilder!

Länk till vinnare och historik

Fina bilder från prisutdelningen den 24 oktober 2017 

(foto Carina Strand)

Ulrika Johansson, Albatross GK OoM D30

Thomas Glucksman, Björn Löwenander, Mats Jiremark, Göteborgs GK H60

Sven-Erik Karlsson, Öijared GK DM och OoM H70

Sven-Erik Karlsson, Roy Eriksson, Öijared GK H70 div 1

Mattias Pernheden, Mattias Liss Daniels, Göteborgs GK H50

Mattias Pernheden Göteborgs GK DM och OoM H50

Mattias Liss Daniels, Göteborgs GK tar emot pris för H40

Ingemar Karlsson, Arne Lund Kungsbacka GK H75

Ingemar Karlsson Kungsbacka GK DM H75

Helene Maxe, Albatross GK OoM D50

Göteborgs Golfklubb – Årets Seniorklubb 2017

Gunilla Eklund, Särö GK DM D70

Diana Lee Åstrand, Gunilla Ekman, Anki Hermansson, Marie-Louise Kapare, Göteborgs GK D60

Christian Uddvik och Emil Sjöberg Hills GK H30

Carina Strand Albatross GK DM och OoM D60

Ann Bark, Camilla Carlefall, Ana Sterner, Pia Nyqvist och Eva Olson, Kungsbacka GK D50

Bibbi Lundahl, Inger Falkäng, Kiki Granérus, Kungsbacka GK D70

Ann-Sofie Eliasson, Camilla Ronneback  och Annica Grimberg Lignell, Hills GK D30

Ann Bark Kungsbacka GK DM D50

Andreas Jönsson Albatross GK OoM H40

Kategorier

Seriespelet mellan klubbarnas seniorer genomförs 2017 med lag i följande kategorier:

D30, D50, D60, D70, H30, H40, H50, H60, H70 och H75.

2017 räknas 3 av 4 resultat i alla kategorier och divisioner, med undantag för D30 och D70.

D30 och D70 spelas med 3 deltagare där de 2 bästa resultaten räknas.

OBS: Spelare måste vara aktiv medlem i den klubb man representerar.

Tävlingsbestämmelser

GGFs SERIESPEL FÖR SENIORER.

Tävlingsbestämmelser Seniorernas Seriespel 2017
Utöver nedanstående bestämmelser genomförs tävlingarna enl:
Regler för Golfspel från 2016
Spel- och Tävlingshandboken från 2016
Arrangerade klubbs Lokala Regler

Deltagare
4 spelare i varje lag, förutom i D30 och D70 där det är 3 spelare i varje lag.
Spelare måste vara aktiv medlem i den klubb man representerar.

En spelare får bara representera en (1) klubb inom GGFs seniorseriespel under spelåret.

Brott mot ovanstående regler bestraffas med diskvalifikation av spelaren.

Inget krav på EGA Exakt Tävlingshandicap, eftersom vi spelar scratch.

Spelform
Slagspel singel i lag, 18 hål scratch.

Tee
Varje tävling skall spelas från en banvärderad tee. Nedan angivna totallängdsintervaller rekommenderas vid par 72. Vid annat par ska tävlingsledningen göra rimliga korrigeringar vid val av tee,

Damer Herrar
D30           4700-5200 H30           5800-6300
D50           4700-5200 H40           5600-6100
D60           Max 5000 meter H50           5400-5900
D70           Max 5000 meter H60           5200-5700
H70           Max 5300 meter
H75           Max 5000 meter

Kostnad

Utöver lagens årliga anmälningsavgift tillkommer inga kostnader. Arrangerande klubb bjuder på greenfee.

 

Anmälan
Vid måndagstävling senast kl. 14.00 på torsdagen innan tävlingsdagen och vid fredagstävling senast kl. 14.00 på tisdagen innan tävlingsdagen. Anmälan sker via e-post till den arrangerande klubben, med angivande av spelarnas Golf-ID.

I anmälan skall också noteras anmälarens telefonnummer (helst till mobiltelefon) och e-postadress.

Blankett för anmälan av lag finns att hämta på ”Laganmälan-2017”

Lottning
Lämpligt är att 3 starttider hålls tomma före första starttid.

Lottning av de fem första omgångarna finns att hämta i filen ”Starttider 2017”. 

Sista omgången i resp. division ”seedas” av arrangerande klubb enligt förlagan i filen ”Starttider 2017”, där de bäst placerade lagen går i de sista bollarna.

 

Resultat
3 av 4 resultat räknas i D50, D60, H30, H40, H50, H60, H70 och H75.
2 av 3 resultat räknas i D30 och D70.

Ovanstående gäller för alla divisioner.

 

Resultatrapportering
Efter avslutad tävling skall resultaten rapporteras via e-post till GGF på seniortavling@ggf.nu samt till de deltagande klubbarnas kanslier.

Resultatlista skall vara inskickad senast på måndag för fredagstävling och tisdag för måndagstävling.

Blankett för resultatrapport finns att hämta under ”Blanketter” till höger.

Inställd eller avbruten serieomgång
Om seriespelsomgång avbryts, ställs in eller annulleras bortfaller den ur seriespelet. Omgången skall alltså inte spelas/spelas om vid ett senare tillfälle.
Vid lika resultat
Vid lika resultat efter färdigspelad serie avgörs placeringarna efter bästa resultat i sista spelomgången, näst sista o.s.v.

Vid ofullständigt resultat
Då hela laget uteblir eller diskvalificeras erhåller laget ett resultat som är lika med sämsta lagresultatet plus 20 slag. Då laget spelar och 1 eller 2 spelare som skall räknas med i lag resultatet uteblir, tvingas avbryta ronden eller diskvalificeras, uppräknas lagresultatet för varje utebliven eller diskvalificerad spelare med medelvärdet av de 4 sämsta individuella resultaten plus 10 slag.

 

Klagomål på lagresultat
Eventuella klagomål på lagresultat skall vara skriftliga och GGFs Seniorkommittés AU tillhanda senast dagen innan nästa omgång spelas. Om klagomålet avser resultat i omgång 6 skall klagomål komma GGFs Seniorkommittés AU tillhanda senast 14 dagar efter speldag.

Invändningar som kommer in efter angiven tidsperiod lämnas utan åtgärd.
Uppflyttning och nedflyttning
De två högst placerade lagen i varje division flyttas upp och de två lägst placerade lagen flyttas ner. Lag som drar sig ur serie efter spelschemat lagts fast anses ha kommit sist i divisionen. Om laget inte återkommer det följande året placeras det i lägsta divisionen. Lag som inte anmäler sig till efterföljande år anses i samband med nedflyttning kommit sist i serien föregående år.
Divisionsindelning
Varje division skall bestå av 6 lag. Undantag kan vara lägsta divisionen i resp. klass som skall bestå av minst 4 och max 9 lag. För D30 och D70 kan lagen bestå av max 10 lag. Detta innebär att ”tvångsnedflyttningar” kan bli aktuella med föregående års resultat som bas.

Golfbilar
Golfbilar får användas i alla klasser om intyg från hemmaklubb uppvisas.

Hyrbilar i mån av tillgång och banans kondition!
Avståndsmätare
Användning av tillåten avståndsmätare är tillåtet oavsett klubbens Lokala Regler.

Divisionsindelning, Spelprogram översikt och Starttider

Förklaring till länkarna på sidan

Divisionsindelning
Visar förändringar av lagen vid varje serie

Spelprogram översikt
Datum för arrangemang på klubb och första starttid

Starttider
Information:  Excelfilens innehåll och funktioner
Arrangörer: Datum för arrangemang på klubb samt första och sista starttid
Starttider: Individuella starttider

ÅRETS SENIORKLUBB

2010 infördes vandringspriset ”Årets Seniorklubb”. Vinnare av priset blir den golfklubb som presterar bäst i seniorernas seriespel.
Klicka på årtalet för ”resultatlista”.

Vinnare

2017 – Göteborgs GK.
2016 – Göteborgs GK.
2015 – Kungsbacka GK.
2014 – Kungsbacka GK.
2013 – Kungsbacka GK.
2012 – Kungsbacka GK.
2011 – Kungsbacka GK.
2010 – Kungsbacka GK.

Klicka här för information om statuterna för Årets Seniorklubb

Länkar och dokument
Spelprogram översikt 2018 (Kommer i mars 2018)
Starttider 2018 (Kommer i mars 2018)
Blanketter:
Laganmälan 2018