Vad är Handigolf?

VAD ÄR HANDIGOLF? 
Golf som spelas av personer med medfödd eller förvärvad funktionsnedsättning som påverkar möjligheten att utföra golfspelet t.ex.

• nedsatt rörlighet (amputation, stroke, CP-skada, etc)
• neurologiskt handikapp (utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada, etc)

HandiGolfen är idag en naturlig del av Golfsverige med såväl ett nationellt som europeiskt tävlingsutbud för de allra duktigaste spelarna. Som funktionshindrad är golfen en fantastisk källa för att hämta kraft, inspiration och glädje. De spelare som idag deltar i vårt landslag är också våra största inspiratörer och ambassadörer. De kan på ett objektivt och påtagligt sätt visa hur golfen hjälpt dem tillbaka till ett friskare och bättre liv. HandiGolfen och klubbarna har välkomnat dem och visat möjligheterna.

Golfbanan är en arena där alla umgås på samma villkor. Alla är utövare och samtidigt betraktare. Alla är golfspelare och det enda som skiljer är handicapet, och ibland även handikappet..

VÅR ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING 
Inom golfen har alla, oavsett ålder, kön, funktionshinder, kunskap eller erfarenhet, lika stor behållning av den gemenskap och utmaning som erbjuds. Det rättvisa och unika i systemet med handicap (hcp) gör att alla kan tävla mot alla. I golfen har alla sitt handicap – oavsett om man har funktionsnedsättning eller inte.
· Rekrytera och integrera funktionshindrade i golfen
· Satsa på en handigolfverksamhet med olika funktionshandikapp för att skapa goda förebilder för andra funktionshindrade

Vi inom Göteborgs Golfförbund satsar på gemensamma träningar och tävlingar med mycket gemenskap. Vi vänder oss till alla handigolfare oavsett om man är etablerad spelare, nybörjare, junior, eller personer som bara vill prova på att spela golf.

KONTAKTPERSONER:

Leif Thuresson Ansvarig Handigolf
Bostad: Situlagatan 6, 442 54 Ytterby, Mobil: 0739-025362

Göteborgs Golfförbund, kansli
Gamla Boråsvägen 25 | 412 76 GÖTEBORG
031-40 62 40 | M-F kl 9-12 & 13-15 | www.ggf.nu

Utvecklingsplan Handigolfen GGF

PDF: Utvecklingsplan Handigolfen Göteborg 2016-2018

Handigolfverksamheten i distriktet

År 2016 – Start

 • Organisera och bemanna
  • Skriv verksamhetsplaner för distriktet och upprätta budget, informera och bemanna
  • Rekrytera och utbilda ideella ledare och golftränare
  • Utveckla specialkompetensen inom området
  • Kompetensutvecklingen genom kurser och studiebesök på Handigolf Tour tävlingar
  • Bygg nätverk och genomför informationsmöte med intresseorganisationer
  • Bjud in till och genomför Prova-på för grupper med olika slag av funktionshinder
  • Sök bidrag från SGF, klubbar, LOK, SISU och andra möjliga givare
  • Dokumentera och rapportera verksamheten kontinuerligt till distrikt och klubbar

År 2017 – Uppbyggnad

Uppdatera verksamhetsplanerna och skapa en årsbudget

 • Följ upp Prova-på verksamhet för att skapa kontinuerlig ”Prova på verksamhet”
  • Skaffa specialutrustning
  • Hjälsp klubbarna att söka olika stimulansbidrag från t ex SGF.
  • Bygg nätverk och genomför informationsmöte
  • Bjud in närliggande distrikt i att delta i utvecklingen
  • Fortsätt kompetensutvecklingen genom kurser och studiebesök på tävlingar
  • Starta träningsgrupper
  • Etablera en årlig distriktstävling
  • Genomför verksamhet inom och utomhus
  • Sök bidrag från SGF, klubbar, LOK och SISU
  • Dokumentera verksamheten

 

År 2018 – Etablering

 • Uppdatera verksamhetsplanerna och skapa en årsbudget
  • Fortsätt verksamheten ute och inomhus
  • Rekrytera och utbilda ledare
  • Förbättra de fysiska förutsättningarna för verksamheten
  • Skapa ett schema för bokning av banor, övningsområden och instruktör
  • Följ upp Prova-på för att skapa kontinuerlig verksamhet
  • Skapa fler träningsgrupper och genomföra flera mindre enkla klubbtävlingar
  • Utveckla informationen om verksamheten
  • Sök bidrag från SGF, klubbar, LOK, SISU och andra möjliga givare
  • Dokumentera verksamheten
 

Handigolf Tour 2017

Svenska Handitouren 2017

Tävlingsmanual Handigolf Västtouren 2017

Välkomna till touren för synskadade, fysiskt funktionsnedsatta samt för intellektuellt/psykiskt funktionsnedsatta golfare. Varje deltävling spelas över två dagar med en möjlighet till inspel dagen innan tävling. Deltävlingarna sprids över södra och mellersta Sverige. Även om deltävlingar arrangerats så långt norrut som i Östersund dominerar de sydsvenska distrikten i antalet arrangerade tävlingar beroende på dagens spelarutbud. På touren spelar såväl nybörjare som landslagsspelare.

I år är det sex deltävlingar som ingår på Handigolf Tour 2017 och premiären spelas på Karlshamns GK i Blekinge i mitten av maj månad. Ni som spelar till er en plats till tourfinalen så spelas den i år i ”min hemma stad” på Kallfors GK mellan Södertälje och Järna.

Årets SM i handigolf ingår på touren och avgörs samtidigt med Riksidrottsförbundets SM-vecka i Borås – Västergötland.  Handigolf-SM spelas 4–5 juli på Borås GK, vilket gör att vi kommer försöka spela in Borås GK minst 1 månad innan SM går av stapeln!

Tävlingsschema 2017

   Distrikt                                             Datum Golfklubb
Omg 1 Blekinge 13-14 maj Karlshamns GK
Omg 2 Värmland 10-11 juni Arvika GK
Omg 3 Västergötland 4-5 juli Borås GK
Omg 4 Stockholm 29-30 juli Lidingö GK
Omg 5 Småland 2-3 sept Kalmar GK
Final Sörmland 30 sept-1 okt Kallfors GK

Våra mål

Handigolfkommitténs mål:

– utveckla golf för funktionshindrade inom distriktet
– verka för att distriktets aktiva handigolfare deltar på Svenska Handigolftouren
– bistå de klubbar inom distriktet som vill verka för att främja golf för funktionshindrade
– samordna öppna träningstillfällen för nya och redan aktiva spelare
– verka för utbyte med andra distrikt med träningar och tävlingar
– representera distriktet vid av SGF arrangerade träffar.