Överenskommelse om samarbete

Vid Göteborgs Golfförbund årsmöte onsdagen den 23 mars 2015 beslutade distriktets klubbar att samarbeta och erbjuda anslutna klubbars aktiva juniorer fritt spel enligt nedanstående två alternativ:

Juniorutbyte – Helår
Klubbar som deltar i Juniorutbytet ”Helår” har tillgång till alla deltagande klubbar under hela spelåret, samt alla deltagande klubbar i Juniorutbytet ”Sommarlov” under perioden 2020-06-13 – 2020-08-07.

Juniorutbyte – Sommarlov
Juniorer från klubbar i Juniorutbytet ”Sommarlov” har tillgång till alla deltagande klubbar i Juniorutbytet ”Sommarlov” och till alla klubbar som är med i Juniorutbytet ”Helår” under perioden 2020-06-13 – 2020-08-07.

Anslutna klubbar:

Helår Maj 2019-April 2020

Albatross GK
Ale GK
Backa Säteri IF Golf
Bollestad GK
Chalmers GK
Forsgårdens GK
Gräppås GK
Gullbringa G&CC
Kungälv-Kode GK
Lerjedalen GK
Lysegården GK
Mölndals GK
Partille GK
Sjögärde GK (Ny 2020)
Stora Lundby GK
Särö GC
Torslanda GK
Öijared GK

Bakgrund

Föreslagna regler är exakt samma som tidigare tre års fritt spel samarbete. Göteborgs Golfförbunds styrelse har utgått ifrån de 17 klubbar som tidigare deltagit, och deras positiva erfarenheter av fritt spel samarbetet inom vårt golfdistriktsförbund.

Regler

Alla juniorer upp till och med 21 år, med officiellt handicap 36 eller lägre och med ett fullt betalande medlemskap i någon av de klubbar i distriktet som ingår i överenskommelsen har fritt spel hos varandra alla veckodagar, under hela säsongen med obegränsat antal rundor.

Samma regler gäller på alla klubbar som är med i överenskommelsen.

I övrigt gäller tidsbokning enligt respektive golfklubbs egna regler för greenfee spel.

Alltid anmäla sig i gästande klubbs reception för registrering som ordinarie greenfee gäst.

Vid spel när receptionen är stängd måste inskrivning i greenfeeboken ske.

Fritt spel gäller ej som greenfeeavgift vid klubb-, distrikts- och rikstävlingar.

Med fullt betalande medlemmar avses medlemmar, som efter erlagd årsavgift, får spela obegränsat på sin hemmaklubb utan någon extra betalning eller annan begränsning.

Övriga associerade klubbar med egen bana, efter ett junior- och elitmötesbeslut kan anslutas till junior fritt spel samarbetet under förutsättning att de ställer sin anläggning till förfogande på samma sätt som övriga klubbar.

Sommarlov 15 juni - 9 augusti 2019

S:t Jörgen PGC