Vår Utbildningsverksamhet

Utbildningskommittén består av GGFs utbildningsansvarige, som i dagligt tal kallas – ULD (Utbildningsledare Distrikt), samt naturligtvis representanter för klubbarna, de sk ULF (Utbildningsledare Förening).

Utbildningskommittén ansvarar för GGFs utbildning av golfklubbarnas förtroendevalda funktionärer, exempelvis domare, tävlingsledare och ungdomsledare.

Anmälan till utbildning i Göteborgs Golfförbund regi sker alltid via golfklubben. Är du som golfare, medlem i någon av golfklubb i Göteborgsregionen, intresserad av att gå någon av GGFs utbildningar – kontakta din klubb. Det är de som beslutar om eventuellt deltagande och anmäler dig.

Våra kurser och utbildningar

Syftet med vår Utbildningsverksamhet

  • Att golfens grunder och traditioner bibehålls.
  • Att värna om regler, vett och etikett, effektivare spel och säkerhet.
  • Att alla tävlande spelar efter samma villkor genom att följa regler och hcp-bestämmelser.
  • Att utbildning är en investering för klubbens framtida utveckling.
  • Att säkerställa kvalitet och utveckling av ideella, personal och klubben
  • Att se utbildning som ett sätt att belöna och visa uppskattning till berörda.
  • Att använda utbildning som ett led vid rekryteringsarbete.

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2016

Tillsammans med Regel- o Handicapkommittén utbilda nya klubbdomare, distriktsdomare och tävlingsledare enligt SGFs nya kursplan.

Genomföra årliga distriktsdomar examinationen, också denna enligt den nya kursplanen.

Utbildningskväll – Nya regler

I samråd med Regel- o Handicapkom genomföra den årliga fältvandringen för domarna.

Vara behjälplig vid arrangerandet av årets tre domarträffar.

Inbjuda klubbarnas handicapansvariga till en ERFA-träff.

Utbilda ett utbildarteam GL1 och GL2 Fördjupning.

Genomföra stegutbildningarna för juniorledarna GL1 och GL2.

Fortsätta påbörjat utbildningsprojekt i  Revenue Management för klubbchefer/Intendenter, samt uppföljningsarbete och ERFA-träffar i ämnet.

Bidragsskriften som vi distribuerade för ett par år sedan skall också uppdateras.

Vara GGFs kontakt mot SISU vad gäller verksamhet och rapportering.

Utöka AU med fler personer, gärna kvinnor.