Vår Utbildningsverksamhet

Utbildningskommittén består av GGFs utbildningsansvarige, som i dagligt tal kallas – ULD (Utbildningsledare Distrikt), samt naturligtvis representanter för klubbarna, de sk ULF (Utbildningsledare Förening).

Utbildningskommittén ansvarar för GGFs utbildning av golfklubbarnas förtroendevalda funktionärer, exempelvis domare, tävlingsledare och ungdomsledare.

Anmälan till utbildning i Göteborgs Golfförbund regi sker alltid via golfklubben. Är du som golfare, medlem i någon av golfklubb i Göteborgsregionen, intresserad av att gå någon av GGFs utbildningar – kontakta din klubb. Det är de som beslutar om eventuellt deltagande och anmäler dig.

Syftet med vår Utbildningsverksamhet

  • Att golfens grunder och traditioner bibehålls.
  • Att värna om regler, vett och etikett, effektivare spel och säkerhet.
  • Att alla tävlande spelar efter samma villkor genom att följa regler och hcp-bestämmelser.
  • Att utbildning är en investering för klubbens framtida utveckling.
  • Att säkerställa kvalitet och utveckling av ideella, personal och klubben
  • Att se utbildning som ett sätt att belöna och visa uppskattning till berörda.
  • Att använda utbildning som ett led vid rekryteringsarbete.

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2019

Länkar
Till SISU Idrottsutbildarna –Utbildningsprogram hösten 2018