Gruppen för verksamhetsutveckling (VUG)

Gruppen för verksamhetsutveckling stöttar, utbildar och samverkar med distriktets klubbar för att nå SGFs konkreta mål och GGFs omräknade mål 2020 på dessa områden:
Golfklubben – Golfspelet – Golfledaren – Golfspelaren – Golfen & samhället

SGFs utbildningar, som ingår i det totala Tillväxtprogrammet, ger nödvändiga kunskaper.

Klubbarna i vårt distrikt får möjlighet att utbilda ideella och anställda i ett paket som VUG sammanställer.
Klubben avgör vem eller vilka (max 2 per klubb) som är lämplig att skicka på respektive block i paketet.

– Verksamhetsstyrning (Intäktshantering, miljö och nöjdhet)
– Förbättrad golfupplevelse (Nya sätt att sätt se på spelet, det sociala och det idrottsliga)
– Idrottsverksamhetsutveckling (Bryt gamla mönster för juniorer och elitspelare, seriespelare och träningsupplägg)

Aktuellt:
Anmälan till kurs i Medlems och Intäktshantering.
Vänder sig till klubbchefer och styrelseordförande eller ledamot.

 

 

 

 

GGF_ordförandemöte_20161218_Sida_06

Patrick Ekman

patrick.ekman@live.com
073-525 20 20
Sjögärde GK

Fredrik Kocon

Klubbrådgivare

fredrik.kocon@golf.se
SGF

Richard Norling

Ordförande GGF

ordforande@ggf.nu
0700-62 96 89

Lennart Johansson

lennart.johansson@dowelloop.se
0706-37 45 85

Albatross GK

Per Svensson

Klubbrådgivare GGF

per.svensson@golf.se
08-622 15 90
SGF

Lars Äng

Utbildningsansvarig GGF

utbildning@ggf.nu
0703-18 32 01

Jeanette Hallgren

Kansli GGF

info@ggf.nu
031-40 62 40


.