april 2017

18
apr

Klubbarnas lokala regler uppdaterade 2017

GGF:s Regel & Handicapkommitté granskar och godkänner klubbarnas Lokala Regler för att säkerställa att dessa är utformade i enlighet med Golfens Regelverk. Krav på godkännande finns vid varje regelrevisionstillfälle, dvs vart 4.e år och när klubben gör någon förändring i de lokala reglerna under perioden däremellan. Nedan finner Du den version av respektive klubbs lokala regler som för närvarande är

Read more