maj 2021

25
maj

GGF:s alla tävlingar på en sida

GGF:s alla tävlingar på en sida Länk till översiktssida Tävlingar i vårt distrikt Vi har samlat alla våra tävlingar på en sida. Här länkas du smidigt till Min Golf eller till en undersida på www.ggf.nu eller golf.se

21
maj

Tävlingar från 1 juni

Klipp från golf.se (21-05-21) Rekommendationer från och med 1 juni I enlighet med myndigheternas lättnader i de allmänna rekommendationerna kan tävlingsverksamhet i Golfsverige återupptas från och med 1 juni. Klubb- och distriktstävlingar kan då åter arrangeras, och SGF:s verksamhet med förbundstävlingar och tävlingar ingående i SGF Golf Ranking kan starta (se status för årets förbundstävlingar). Detta gäller barn, ungdomar och

Read more

12
maj

Brev från SISU! Stöd för barn- och ungdomsverksamheten

Till /  SDF med verksamhet i Västra Götaland  Stöd för att behålla barn- och ungdomsverksamhet under pandemin Ni får gärna uppmärksamma era föreningar på möjligheten att söka ekonomiskt stöd från oss med anledning av corona. Stödet syftar dels till att hålla i gång idrottsaktiviteter under pandemin, dels till att rusta verksamheten för en omstart när restriktionerna lättas (fokus ska vara

Read more

9
maj

Tävlingskommittén om Riktlinjer från FHM och SGF

Tävlingskommittén om Riktlinjer från FHM och SGF Dessvärre håller pandemin sitt grepp om vårt land och inte minst i Hallands och Västra Götalands regioner. Detta påverkar naturligtvis golfen och då i synnerhet möjligheter att tävla. FHM och SGF meddelar allteftersom regler och riktlinjer som skall följas. Varje vecka, måndagar, informerar SGF via Golf.se: ”Vägledning, rekommendationer och bestämmelser kring tävlingsverksamhet i

Read more