Till samtliga klubbordförande i distriktet och särskilt inbjudna

Göteborgs Golfförbunds Årsmöte 2021

Onsdagen den 10 mars 2021, kl 18.00.

Mötet kommer att hållas digitalt via Teams.
Länk till mötet sänds tisdag den 9 mars, till i anmälan angivna e-postadresser.

Ärenden enligt stadgarna.

Fullmakt; Om klubbordförande ej är närvarande, krävs skriftlig fullmakt för den som handhar respektive klubbs rösträtt.
(Mailas signerad till info@ggf.nu senast 2021-03-08).

Hjärtligt välkomna!

GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND
Richard Norling, Ordförande

Kompletta handlingar – länk till Årsmöteshandlingar

Fullmakt Årsmöte 2021

Göteborgs Golfförbund Historik Klubbrepresentation 2019-2020

Länk till anmälan

 

 

.

Comments are closed.