Brev från SISU! Stöd för barn- och ungdomsverksamheten

Till / 

SDF med verksamhet i Västra Götaland 

Stöd för att behålla barn- och ungdomsverksamhet under pandemin

Ni får gärna uppmärksamma era föreningar på möjligheten att söka ekonomiskt stöd från oss med anledning av corona.

Stödet syftar dels till att hålla i gång idrottsaktiviteter under pandemin, dels till att rusta verksamheten för en omstart när restriktionerna lättas (fokus ska vara på barn- och ungdomsidrott).

Observera att det här är en annan stödform än det statliga kompensationsstödet som går att söka via RF.

Föreningar kan kontakta lokal RF-SISU-konsulent för råd, inspiration och hjälp med ansökan:

https://www.rfsisu.se/vastragotaland/Omoss/Kontaktaoss/Personal/varaidrottskonsulenter/

 

Läs mer om stödet här:

https://www.rfsisu.se/vastragotaland/bidragochstod/ekonomisktstod/stodforattbehallabarn-ochungdomsverksamhetunderpandemin/

 

Trevlig helg!

Med vänlig hälsning

Lena Ivarsson

 

Administratör

RF-SISU Västra Götaland

Tel: 070-215 90 49 / E:post: lena.ivarsson@rfsisu.se

Besöksadress: Gustav Adolfs gata 49

Adress: Box 418, 541 28 SKÖVDE

www.rfsisu.se/vastragotaland

 

Comments are closed.