Dags att söka till gymnasiet?

Riksidrottsgymnasium (RIG)  - Nationell idrottsutbildning (NIU)

  • Alla ansökningar till RIG och NIU sker genom vår webbansökan som du finner i länken till höger!
  • Du skapar ett konto och kan sedan närsom innan respektive datum går ut komplettera eller ändra din ansökan.
  • Ansökan öppnar i början av september.
  • Sista dag för RIG ansökan är den 15:e oktober. Efter detta får du besked om du blir kallad till antagningen som sker i mitten av november.
  • Sista dag för NIU ansökan är den 1:e december. Du kan söka fyra NIU skolor samtidigt.
  • Senast i slutet av januari får du besked från de NIU skolor du sökt om du är antagen på idrottsprogrammet eller ej.
  • Samtliga sökande (RIG och NIU) skall sedan som alla andra ÅK 9 elever söka program på den skola som du blivit antagen till.