Talanger och stjärnor

Verksamhet, mål och mission

Linnea Ström

Talanger och stjärnor

Sedan tidigt åttiotal har distriktets klubbar tillsammans med Göteborgs Golfförbund satsat stora resurser och pengar i spelarutveckling och ledararbete för att få fram spelare av yppersta världs/elitklass.

Några av dagens elitspelare Linnea Ström, Beatrice Wallin,  Andrea Lignell, Anna Nordfors och våra ”gamla” stjärnor som Linda Wessberg, Johan Edfors, Rickard Karlberg, Joel Sjöholm, Niclas Fasth och Fredrik Jacobson är alla goda exempel på att klubbarnas och GGF:s ideella arbete har varit en framgångsrik juniorsatsning.

.

Våra mål

Verka för fritt spel för samtliga juniorer.
Ansvara för vidareutveckling av distriktets spelarutveckling inom så väl bredd som elit.
Planera individuella – och lagtävlingar.
Bistå klubbarna i deras planering och genomförande av distriktets juniortävlingar.
Hålla hemsidan uppdaterad med adekvat information.
Anordna tre större junior- och elitkonferenser.
Fortsätta med regelbundna kontakter med klubbarnas junior och elitansvariga.

Verksamhet och Mission

JEK arrangerar distriktstävlingar för juniorer samt bedriver spelarutveckling för unga lovande golfungdomar.
På distriksnivå är det framför allt Teen Tour som bidrar till att juniorer väljer att satsa på golf.
På våra olika webbsidor får ni en bra bild över vår verksamhet.

JUNIOR OCH ELITKOMMITTÉN SKALL UNDER ÅRET SÄRSKILT ARBETA MED ATT:

  • vidareutveckla distriktets elitjuniorverksamhet
  • öka samarbetet med ansvariga inom SGF
  • öka samarbetet mellan klubbarns junior- och elitansvariga