RF-SISU Västra Götaland

RF-SISU Västra Götaland är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer.
Vårt uppdrag är att stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor på regional och lokal nivå. Vi verkar även för och bidrar till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning i idrottsföreningar och förbund