Golfens ledarutbildning

Du som är med och leder en golfklubb är viktig för vår idrott.
På Svenska Golfförbundets web finns gratis onlineutbildningar som stärker dig i din roll.