Regelkurs R&A Nivå 2

R&A Nivå 2: 

  • Går igenom Rules of Golf på en  grundlig nivå. Avslutas med ett rejält pass om tävlingsspecifika frågor, såsom lokala regler, tävlingsbestämmelser, markeringar, course-set-up och avbrott.
  • Det är 222 slides, varav ca 3/4 är text och ca 1/4 är filmer och skisser. Materialet är både bra och lättsamt. Alla filmer gör att eleverna mycket lättare förstår och kommer ihåg.
  • Ca 16 timmar över två dagar
  • Gruppstorlek max 35 personer
  • Målgruppen för denna R&A Level 2 är främst regelkunniga/klubbdomare och som vill hålla utbildning för klubbens medlemmar och för befintliga assisterande distriktsdomare som vill vässa sina kunskaper.
  • Vi ser detta som grunden för att bli distriktsdomare, distriktsdomarprov kan avläggas efter genomgången utbildning.
  • Elevens utbildningsmaterial blir den svenska versionen av de fullständiga reglerna och spelarens upplaga. Dessutom blir Official Guide to the Rules of Golf  aktuell vad gäller de tävlingsspecifika frågorna.

Avgift inklusive kursmaterial och lunch SEK 1 500.  3 personer (varav minst en kvinna) SEK 3 000.
(Faktureras från GGF till klubben)
Innan anmälan: Inhämta godkännande från din klubb vad gäller avgiften.

Sista dag för anmälan: 9 mars.