Regelkurs R&A Nivå 1: 2024

R&A Nivå 1: 27-28 januari 2024

  • Målgruppen för R&A Nivå 1 är främst klubbens regelansvariga, TK-ordförande, tränare, klubbchef, men passar också dam-, senior-. Elit- och junior- och tävlingskommitté.
  • Det är 173 slides, varav dryga hälften är text och knappa hälften är filmer och skisser. Materialet är både bra och lättsamt. Alla filmer gör att eleverna mycket lättare förstår och kommer ihåg.
  • Räkna med ca 12 timmar uppdelat över två dagar.
  • Gruppstorlek max 35 personer.
  • Inget prov avläggs.
  • Elevens utbildningsmaterial blir den svenska översättningen av de fullständiga reglerna. 

Avgift inklusive kursmaterial och lunch SEK 1 500 (Faktureras från GGF till klubben)

Innan anmälan: Inhämta godkännande från din klubb vad gäller avgiften.

Sista dag för anmälan 25 januari 2024

Vid anmälan av 3 personer från samma klubb (varav minst en kvinna) SEK 3 000


Länk till R&A Nivå 1