Regler för golfspel & Lokala regler

”Regler för Golfspel” är det regelverk som vi till vardags kallar golfreglerna och styr spelet golf konkret. De handlar om allt som kan uppkomma i samband med golfspel (som klubbor, spelarens ansvar för scorekortet, övningsspel, droppning av bollen och vattenhinder), och syftar till att, till viss del, göra golfen så rättvis som möjligt.

Grunden för ”Regler för Golfspel” revideras vart fjärde år.
Senaste utgåvan av ”Regler för Golfspel” trycktes på svenska i januari 2019 och finns att beställa via Golfbokhandeln 

Nya reglerna finns nu på Rules Hub (randa.org)

Den fullständiga versionen av Official Guide to the Rules of Golf finns den att beställa från Amazon eller Adlibris.
Den kommer inte att tryckas på svenska.

Regel-, handicap- och amatörfrågor hanteras av Regel- och Hcp-kommittén som sedan säsongen 2017 består av:
Ordförande Nils Hansson samt Ledamöterna Jan Brännström, Klas Bengtsson, Alexander Gatara, Karl-Gunnar Persson och Gunilla Boström.

Här intill finner du dokumentation och länkar till intressanta sidor.

Längst ner på den här sidan har vi samlat klubbarnas Lokala regler. Klubbar märkta 2024 är hittills uppdaterade i år.