Order of Merit

GGFs Order of Merit har funnits sedan bildandet av Göteborgs Golfförbund 1968, men sattes på paus fr om 2022, då antalet deltagare med åren sjunkit.

Baserat på årets Distriktsmästerskap samt klubbarnas elittävlingar, upprättade GGF årligen listor, Order-of-Merit, för att utse bästa dam- och herrgolfare i distriktet (se statuter).

Placeringen i respektive tävling gav poäng, som löpande sammanställdes.
Poäng från årets samtliga tävlingar ingående i Order of Merit räknades.

Order of Merit, upprättades endast om minst fyra deltävlingar inklusive DM, arrangerades och genomfördes av klubbar i distriktet under året.