GöteborgsGolfaren - vår tidning

Fr om 2022 distribueras tidningen som e-post till distriktets alla medlemmar över 12 år. Den tryckta papperstidningen finns att hämta på klubbarna. (Gratis för våra medlemmar!)

Redaktionen

Bidrag mottages tacksamt!

Redaktionen tar gärna emot tips och idéer, men också färdiga artiklar och fina bilder!
Vi förbehåller oss dock rätten att välja (och eventuellt redigera) insänt material.

Kontakta Bo Rogelius (se nedan)

Ansvarig utgivare

Jarmo Järvenpää

0734-41 63 63

Chefredaktör Göteborgs Golfaren

Bo Rogelius

0705-64 13 96

Skribent & författare

Lars O Carlsson

0706-52 21 36

Skribent & fotograf

Britt-Marie Nygren

0707-33 52 90

Skribent & fotograf

Carl-Johan Ahl

0733-75 39 88