GöteborgsGolfaren - vår tidning

Fr om 2022 distribueras tidningen som e-post till distriktets alla medlemmar över 12 år. Den tryckta papperstidningen finns att hämta på klubbarna. (Gratis för våra medlemmar!)

Tidigare nummer

Redaktionen

Bidrag mottages tacksamt!

Redaktionen tar gärna emot tips och idéer, men också färdiga artiklar och fina bilder!
Vi förbehåller oss dock rätten att välja (och eventuellt redigera) insänt material.

Kontakta oss på: goteborgsgolfaren@ggf.nu

Ansvarig utgivare, skribent och författare

Lars O. Carlsson

0706-52 21 36

Adj. Styrelsen/ Chefredaktör Göteborgs Golfaren

Sebastian O. Carlsson

0762-38 85 43

Skribent & fotograf

Britt-Marie Nygren

0707-33 52 90

Skribent & fotograf

Carl-Johan Ahl

0733-75 39 88