GGF Introduktionskort

Ideella från ett 20-tal klubbar vid årets träff för domare, tävlingsledare, kommittéledamöter och funktionärer, aktiva i GGFs organisation.

GGFs Introduktionskort gäller 1 maj – 30 april och tilldelas ideella nyckelpersoner på våra klubbar.
Nyttjandet ska föregås av förfrågan och tjäna som syfte för utbildning och erfarenhetsutbyte klubbar emellan.
Årligen uppdateras klubbarnas lista över kortinnehavare. De fysiska korten sänds till klubbarna från GGF med post i april.