Göteborgs Golfförbund

GGF är en ideell förening och består av de golfklubbar som är verksamma inom GGFs geografiska verksamhetsområde och som är medlemmar i Svenska Golfförbundet.

Medlemmar i GGF är distriktets 31 klubbar. Golfspelarna inom GGF är i sin tur medlem i en av GGFs medlemsklubbar. GGF bedriver för klubbarna gemensam verksamhet såsom utbildning, seriespel, juniorutveckling, banverksamhet m.m. GGF representerar också klubbarna gentemot SGF och upprätthåller de för golfen gemensamma regelverken.

SGFs Demokratiprocess

Golfsverige bygger på demokratisk grund med samverkan mellan golfklubb, golfdistriktsförbund och golfförbund. Här läsa om processen hur den ser ut fram till förbundsmötet i april.  Länk till www.golf.se

Göteborgs Golfförbund
Gamla Boråsvägen 25, 412 76 Göteborg
031 – 40 62 40 – info@ggf.nu
Organisationsnummer: 857203-2202

Länk till Interna sidor 

Swishbetalning till: 123 130 5531 – märk betalningen med spelarnamn/tävling
Bankgiro: 325-3556