GöteborgsGolfaren Redaktion

Chefredaktör Göteborgs Golfaren

Bo Rogelius

0705-64 13 96

Ansvarig utgivare

Jarmo Järvenpää

0734-41 63 63

Skribent & författare

Lars O Carlsson

0706-52 21 36

Skribent & fotograf

Britt-Marie Nygren

0707-33 52 90

Skribent & fotograf

Carl-Johan Ahl

0733-75 39 88