GöteborgsGolfaren Redaktion

Ansvarig utgivare, skribent och författare

Lars O. Carlsson

0706-52 21 36

Adj. Styrelsen/ Chefredaktör Göteborgs Golfaren

Sebastian O. Carlsson

0762-38 85 43

Skribent & fotograf

Britt-Marie Nygren

0707-33 52 90

Skribent & fotograf

Carl-Johan Ahl

0733-75 39 88