Regel & Hcp-kommittén

Vice ordf. + Senior- , Regel/hcp-kommittén

Nils Hansson

0703-19 99 07

Förbundsdomare & Ledamot R&H

Karl-Gunnar Persson

0705-722 802

Förbundsdomare & Ledamot R&H

Alexander Gatara

0761-271 130

Distriktsdomare & Ledamot R&H, Delsjö GK

Gunilla Boström

0703-21 02 17

Förbundsdomare & Ledamot R&H

Klas Bengtsson

0702-02 02 59

Juridiska kommittén Väst (GGF)

Jan Brännström

0707-69 23 99