Styrelsen Göteborgs Golfförbund

Ordförande

Lars O. Carlsson

0706-52 21 36

Vice ordf. + Senior- , Regel/hcp-kommittén

Nils Hansson

0703-19 99 07

Ordf Tävlingskommittén

Göran Persson

0735-61 68 71

Klubbkontakt/Utbildning

Merja Forsäng

0708-33 63 04

Jämställdhet-Vision 50/50

Lilian Berndtsson

Junior- & Elitkommittén

Mikael Jäder

0702-40 09 50

Kassör

Lennart Jansson

0731-07 02 99

Bankommittén

Jens Kultje

0705-25 33 99

Adj. Styrelsen/ Chefredaktör Göteborgs Golfaren

Bo Rogelius

0705-64 13 96

Adjungerad/Kansli

Jeanette Hallgren

031-40 62 40