Tävlingskommittén AU

Tävlingskommittén kallar årligen (två till tre gånger) klubbarnas Tävlingsansvariga (TK) för planering av årets tävlingar på förbunds- och distriktsnivå.
Minnesanteckningar och kontaktlista finner Du här:
Mötesanteckningar TK

GGF TK Kontaktlista 20231108

Ordf Tävlingskommittén

Göran Persson

0735-61 68 71

Vice ordf. + Senior- , Regel/hcp-kommittén

Nils Hansson

0703-19 99 07

Junior- & Elitkommittén

Mikael Jäder

0702-40 09 50

Adjungerad/Kansli

Jeanette Hallgren

031-40 62 40