Tävlingskommittén AU

GGF Tävlingskommitté genomgår under säsongen 2024 en omformning.
En projektgrupp (nedan)  har under våren haft kontakt med klubbchefer och TK ordförande. Därefter har en rad möten där idéer om kommitténs framtida utformning diskuterats.
I presentationen från mötet 20 maj  finns en tänkt arbetsfördelning (diskussionsunderlag; se mötesanteckningar nedan).

I augusti 2024 presenteras slutligen den nya kommittén, dess ledamöter och ansvarsområden,

Under säsongen 2024 gäller lagd planering.
Frågor om specifika tävlingar kan ställas till Nils Hansson, Mikael Jäder eller Jeanette Hallgren (kontaktuppgifter nedan)

Vid Årsmötet i mars avtackade vi Göran Persson för hans 20 år långa och viktiga engagemang som GGFs tävlingsansvarig och styrelseledamot.

***

Tävlingskommittén kallar årligen (två till tre gånger) klubbarnas Tävlingsansvariga (TK) för planering av årets tävlingar på förbunds- och distriktsnivå.

Mötesanteckningar TK
TK ansvariga/klubb – Projektgrupp kontakt 2024

Förbundsdomare

Britt-Inger (Bibi) Bergkvist

0768-96 69 56

Vice ordf. + Senior- , Regel/hcp-kommittén

Nils Hansson

0703-19 99 07

Junior- & Elitkommittén

Mikael Jäder

0702-40 09 50

Adjungerad/Kansli

Jeanette Hallgren

031-40 62 40