Golfbil

Regler och bestämmelser om körning med fordon i golfspelet omgärdas fortfarande av lagstiftarens förbud, krav och dispenser.

Även om det kanske låter enkelt att tillåta privat körning eller bedriva uthyrningsverksamhet med golfbilar, golfmopeder och golfcyklar, innebär det en del administration. Golfklubben/golfbolaget måste vara medveten om och ha koll på klassificerings-, dispens-, registrerings-, besiktnings-, försäkrings-, körkorts-, uthyrningsfrågor m.m.

Vid tävlingsspel är grundregeln att transporthjälpmedel som golfbil, golfmoped, golf-cykel eller motsvarande ska regleras. Svenska Golfförbundets Spel- och Tävlingshandbok redogör och fastställer vilka bestämmelser som gäller i fråga om tillstånd och dispenser under avsnittet Transportmedel.

Klubbarna i Göteborgs Golfförbund lyder under Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Hallands län.
Därför ser dispenserna och tillstånden lite olika ut.
GGF har sökt dispens hos båda och har fått beslut från både Västra Götaland och Halland. (Se länkar till höger)
Skillnaden mellan dessa dispenser var tidigare att klubbarna i Halland inte fick hyra ut bil utan att föraren hade sjukintyg. Detta krav är nu borta.
Det är klubbarna som avgör till vem och hur golfbilarna hyrs ut, beroende på tillgång och prioriteringar.

Mer information på SGFs sida Fordon i golfspel

Regler om golfbil för Seniorernas seriespel (Tävlingsvillkor)