Regler för golfspel och Lokala regler

Golfregler och Handicapfrågor

”Regler för Golfspel” är det regelverk som vi till vardags kallar golfreglerna och styr spelet golf konkret. De handlar om allt som kan uppkomma i samband med golfspel (som klubbor, spelarens ansvar för scorekortet, övningsspel, droppning av bollen och vattenhinder), och syftar till att, till viss del, göra golfen så rättvis som möjligt. Grunden för ”Regler för Golfspel” revideras vart fjärde år.

Senaste utgåvan av ”Regler för Golfspel” trycktes på svenska i januari 2019 och finns att beställa via Golfbokhandeln 

Regel-, handicap- och amatörfrågor hanteras av Regel & Handicapkommittén
som sedan säsongen 2017 består av:

Ordförande Nils Hansson
samt Ledamöterna
Jan Brännström, Klas Bengtsson, Alexander Gatara, Karl-Gunnar Persson och Gunilla Boström.

Här intill finner du dokumentation och länkar till intressanta sidor.

Infobanken - tillfälliga lokala regler mm

Här hittar du allt du behöver veta om Lokala regler – Infobanken

Klubbar med godkända lokala regler

GGF:s Regel & Handicapkommitté granskar och godkänner klubbarnas Lokala Regler för att säkerställa att dessa är utformade i enlighet med Golfens Regelverk. Krav på godkännande finns vid varje regelrevisionstillfälle, dvs vart 4.e år och när klubben gör någon förändring i de lokala reglerna under perioden däremellan.

Nedan finner Du den version av respektive klubbs lokala regler som för närvarande är godkända.

 

 

 

Regel och Hcp-kommittén har till uppgift att

 1. Vidareutbilda och examinera distriktsdomare och klubbdomare i distriktet.
 2. Stödja och bistå klubbarna i distriktet i regel, handicap och amatörfrågor
 3. Granska och godkänna de lokala regler som finns på  klubbarna i distriktet.
 4. Fördela domaruppdrag till distriktstävlingar.
 5. Upprätthålla distriktsansvar gällande handicapsystemet.
 6. Utbilda och samordna hcp-ansvariga i distriktet.
 7. Biträda klubbarna i distriktet vad gäller markering av banor

Regel och Hcp-kommitténs Mål

 • Verka för att varje klubb, förutom klubbdomare, har minst två distriktsdomare
 • Genom godkännande av klubbars lokala regler tillse att dessa följer golfens regelverk
 • Upprätthålla kunskapsnivån hos distriktets domare genom årlig certifiering.
 • Verka för utbyte av erfarenheter bland distriktets domare genom årliga ERFA träffar.
 • Verka för att förbättra regelkunskaperna bland distriktets medlemmar.
 • Stödja distriktets tävlingsverksamhet genom till delning av domaruppdrag.
 • Sprida kunskap om Handicapreglerna genom information och utbildning.
 • Verka för att alla klubbar har fungerande Handicapkommittér.
 • Uppfylla SGFs krav på en distriktskommitté för handicap frågor.