Slope

Slope och banvärderingsfrågor hanteras nu av SGF – länk till golf.se