Nyheter

GöteborgsGolfaren nr 4 2022

Nu finns tidningen att läsa digitalt och sänds via e-post till medlemmar i vårt distrikt.
Tidningen i pappersformat kommer att finnas att hämta på hemmaklubben senare under veckan.
Länk till GöteborgsGolfaren nr 4
Länk till sidan GöteborgsGolfaren – vår tidning