Jämställdhet/Damkommitté

GGF anordnade i september 2023 en första träff för  Damkommittéordförande i distriktets klubbar.
Mötet var välbesökt med 27 deltagare från 19 klubbar. Därefter har ytterligare ett  välbesökt möte genomförts i januari 2024.
En styrgrupp har bildats för att planera för  träffar ett par gånger per år framöver, med syftet att främja damgolfen i distriktet.

Länk till minnesanteckningarna

Jämställdhet-Vision 50/50

Lilian Berndtsson

Projektgrupp Jämställdhet

Lotta Tjäder

Klubbkontakt/Utbildning

Merja Forsäng

0708-33 63 04