Juridiska ärenden

Sportsligt uppträdande och Säker golf

Om du vill anmäla ett ärende/förseelse
Om du exempelvis har blivit utsatt för farligt spel på golfbanan eller sett en annan golfspelare fuska eller försöka fuska på en tävling, kan du inom två månader från händelsen inträffade skriftligen anmäla den andre personen till bestraffning (tillrättavisning, böter eller avstängning 1-24 månader).
Anmälan ska innehålla namn och klubbtillhörighet på den person du anmäler samt en redogörelse för vad som inträffat,
ev bevis (foto, scorekort etc) och namn på ev vittnen.
Du måste underteckna anmälan och skicka den med post till det golfdistriktsförbund som den anmälde persons klubb tillhör.