Juridiska ärenden

Sportsligt uppträdande och Säker golf

Om du vill anmäla ett ärende/förseelse
Om du exempelvis har blivit utsatt för farligt spel på golfbanan eller sett en annan golfspelare fuska eller försöka fuska på en tävling, kan du inom två månader från händelsen inträffade skriftligen anmäla den andre personen till bestraffning (tillrättavisning, böter eller avstängning 1-24 månader).
.
Anmälan ska innehålla namn och klubbtillhörighet på den person du anmäler samt en redogörelse för vad som inträffat, ev bevis (foto, scorekort etc) och namn på ev vittnen.
Du måste underteckna anmälan och skicka den med post eller e-mail till det golfdistriktsförbund som den anmälde personens klubb tillhör.
Blankett för anmälan (SGF)
.
Under mars 2023 beslutade de tre golfdistriktförbunden i Göteborg (GGF), Västergötland (VGDF) och Bohuslän-Dal (BDGF) att slå samman sina respektive juridiska kommittéer till en gemensam kommitté med beteckningen Juridiska kommittén Väst. Vardera golfdistriktet representeras av två ledamöter. Ordförande för kommittén väljs växelvis av distrikten.

Göteborgs Golfdistriktförbund (GGF) administrerar kommitténs ärenden.   info@ggf.nu