Kansliet

Kansliet; service och samordning

Göteborgs Golfförbund har ett eget kansli som utgör ett stöd till den ideella verksamheten i styrelsen och kommittéer.
GGFs kansli är beläget i Kallebäck, vägg i vägg med Delsjö Golfklubb.

Kansliet har bland annat följande uppgifter:

  • Ledningsstöd och samordning för årsmöte, ordförandemöte, valberedning och revision, styrelse, styrelsekonferens och olika projekt och arbetsgrupper.
  • Kommunikation internt och externt exempelvis med SGF, golfklubbar, andra GDF, VSIF/SISU, kommuner, banägare, sponsorer, leverantörer, ideellt arbetande resp. deltagare i GGFs verksamhet m.fl.
  • Intern administration t.ex. ekonomi, personal, lokaler, IT-stöd m.m.
  • Administration av tävlingar t.ex. Göteborgs Golfen och Göteborg Golf Cup.

Kansliet bemannas av Jeanette Hallgren

031-40 62 40
info@ggf.nu

Kansliets öppettider:
Vardagar 9-15 (lunch 12-13)
Om ej annat anges på telefonsvarare.

Länkar