Våra Vänner; Klubbar

I Göteborgs Golfdistriktförbund ingår 31 golfklubbar och anläggningar.

Den sydligaste klubben, Sjögärde GK, ligger i Halländska Åsa, söder om Kungsbacka och den nordligaste, Ale GK, nära Lödöse, en av Sveriges äldsta städer och Göteborgs föregångare.

I väster blickar Lycke G&CC mot Marstrand i södra Bohuslän och från Öijared GK är det nära till Alingsås i öst.

Vårt distrikt ligger i både Hallands och Västra Götalands län.
Göteborgs Golfklubb med SGF-nr 1 kan stoltsera med att inneha titeln Sveriges äldsta klubb och Vallda G&CC med SGF-nr 749 är en av den nya tidens klubbar.
Tillsammans skapar vi en spännande och aktiv verksamhet, där samverkan, utbildning, tävlingar och ömsesidiga utbyten gör distriktet levande och trivsamt för klubbar, medlemmar och gästande spelare.

Klubbeteckning A-Ö

A
AlGK      Albatross GK
AleGK    Ale GK

B
BSIF       Backa Säteri IF Golf

C
ChGK     Chalmers GK

D
DeGK     Delsjö GK

F
FGGK     Forsgårdens GK

G
GsGK      Gräppås GK
GGCC     Gullbringa G&CC
GGK        Göteborgs GK

H
Hills         Hills G&SC
HillsGK    Hills GK

K
KbGK      Kungsbacka GK
KKGK      Kungälv-Kode GK

L
LerGK      Lerjedalen GK
LuGCC     Lunna Golf & Country Club
LGCCM    Lycke G&CC Marstrand
LysGK      Lysegården GK
LöbGK     Lökeberg GK

M
MyraGK   Myra GK
MöGK       Mölndals GK

P
ParGK      Partille GK

S
StJPGC    S:t Jörgen Park GC
Sisjö         Sisjö GK
SjöGK      Sjögärde GK
STLGK     Stora Lundby GK
SGC          Särö GC

T
TkGK       Torrekulla GK
TlGK       Torslanda GK

V
Vallda      Vallda G&CC
WoGCC   World of Golf CC

Ö
ÖiGK       Öijared GK

 

 


Albatross GK

031-55 05 00
www.albatrossgolf.se
reception@albatrossgolf.se

.

 

 

.

FGGK logo

 

 

Forsgårdens GK
0300-566 350
www.forsgarden.se
kansli@forsgarden.se

Göteborgs GK

Göteborgs GK
031-28 24 44
www.goteborgsgk.org
kansli@goteborgsgk.org

Kungälv-Kode GK

Kungälv-Kode GK
0303-513 00
www.kkgk.se
info@kkgk.se

Lycke G&CC Marstrand

Lycke G&CC Marstrand
0303-625 70
www.lyckegc.se
reception@lyckegc.se

Myra GK

 

 

Myra GK
0300-244 75
www.myragolf.se
info@myragolf.se

Sankt Jörgen Park GC

Sankt Jörgen Park GK
031-55 51 11
www.stjorgengk.com
info@stjorgengk.com

Stora Lundby GK

Stora Lundby GK
0302-442 00
www.storalundbygk.se
info@storalundbygk.se

Torslanda GK

Torslanda GK
031-92 00 24
www.torslandagk.se
kansli@torslandagk.se

Öijared GK

Öijared GK
0302-373 00
www.oijared.se
info@oijared.se

Alfhems Kungsgård

Ale GK
0303-33 60 33
www.alegk.se
info@alegk.se

Chalmers Golfklubb

Chalmers GK
031-91 84 33
www.chgk.se
info@chgk.se

Grappås Golfklubb Onsala

Gräppås GK
0300-285 55
www.grappasgk.se
info@grappasgk.se

Lerjedalens GK

Lerjedalens GK
031-94 30 83
www.lerjedalen.se
info@lerjedalen.se

Lysegårdens GK

Lysegårdens GK
0303-22 34 26
www.lysegardensgk.se
info@lysegardensgk.se

Sisjö GK

Sisjö GK
031-68 18 18
www.sisjogk.se
sisjogk@telia.com

Särö GC

Särö GC
031- 93 77 50
www.sarogolfklubb.se
kansli@sarogc.se

Vallda G&CC

Vallda G&CC
0300-40 40 00
www.valldagolf.se
kansli@valldagolf.se

Backa Säteri Golf

Backa Säteri IF Golf
0303-636 18
www.backasaterigolf.se
info@backasaterigolf.se 

Delsjö GK

Delsjö GK
031-725 05 10
www.degk.se
info@degk.se

 

 

Gullbringa Golf & CC
0303-22 71 61
www.gullbringagolf.se
kansli@gullbringagolf.se

 

 

Kungsbacka GK
031-93 81 80
www.kungsbackagk.se
kansli@kungsbackagk.se

Lunna Golf

Lunna Golf & Country Club
0303-507 66
www.lunnagolf.se
lunnagolf@gmail.com

Lökeberg GK

Lökeberg GK
0303-22 78 61
www.lokeberggk.se
info@lokeberggk.se

Partille GK

Partille GK
031-98 70 04
www.partillegk.se
info@partillegk.se

Sjögärde GK

Sjögärde GK
0340-65 78 60
www.sjogarde.se
info@sjogarde.se

Torrekulla GK

Torrekulla GK
031-795 22 36
www.torrekullagk.se
info@torrekullagk.se

World of Golf CC

World of Golf CC
031-709 79 80
www.worldofgolfcc.se
kansli@worldofgolfcc.se