Redaktionen för GöteborgsGolfaren

Bo Rogelius

Chefredaktör GöteborgsGolfaren

goteborgsgolfaren@ggf.nu
0705-64 13 96

Lars O Carlsson

Redaktion

tanke&text@gmail.com
0706-52 21 36

Susanne Hjalber

Foto

susanne.hjalber@hotmail.com
0736-97 39 57

Jarmo Järvenpää

Ansvarig utgivare GöteborgsGolfaren och ordf GGF

jarmo@jarvenpaa.se
0734-41 63 63

CJ Ahl

Redaktion, foto

mail.for.cj@gmail.com
0733-75 39 88

Britt-Marie Nygren

Redaktion

bmnygren@yahoo.com 
070-733 52 90