Juridiska kommittén

Juridiska kommitténs ledamöter:
Hans Gæstadius, ordförande (föreslagen vid årsmötet 2021)
Marie-Louise Månsson
Sven Lindvall
Anders Grehn (föreslagen vid årsmötet 2021)
.
Kontakt:
hans.gaestadius@telia.com