Juridiska kommittén

Juridiska kommitténs ledamöter:
Hans Gæstadius, ordförande
Jan Brännström
Sven Lindvall
Anders Grehn
.
Kontakt:
hans.gaestadius@icloud.com