Regel och Handicapkommittén

Regel- och Handicapkommittén

Nils Hansson

Ordf

Klubb: Delsjö GK
senior@ggf.nu
0703-19 99 07

Gunilla Boström

Ledamot

Klubb: Delsjö GK
bostrom.gunilla@gmail.com
0703-21 02 17

Klas Bengtsson

Ledamot

Klubb: Hills GK
klas.g.bengtsson@hotmail.com
0702-02 02 59

Jan Brännström

Ledamot

Klubb: Chalmers GK
janbrannstrom@hotmail.com
0707-69 23 99

Alexander Gatara

Ledamot

Klubb: Forsgårdens GK
alexander.gatara@fdab.com
0761-271 130

Karl-Gunnar Persson

Ledamot

Klubb: Kungsbacka GK
kgpersson@msn.com
0705-722 802

Regel och Hcp-kommitténs uppgift och mål

Regel och Hcp-kommittén har till uppgift att
 1. Vidareutbilda och examinera distriktsdomare och klubbdomare i distriktet.
 2. Stödja och bistå klubbarna i distriktet i regel, handicap och amatörfrågor
 3. Granska och godkänna de lokala regler som finns på  klubbarna i distriktet.
 4. Fördela domaruppdrag till distriktstävlingar.
 5. Upprätthålla distriktsansvar gällande handicapsystemet.
 6. Utbilda och samordna hcp-ansvariga i distriktet.
 7. Biträda klubbarna i distriktet vad gäller markering av banor
Regel och Hcp-kommitténs mål
 • Verka för att varje klubb, förutom klubbdomare, har minst två distriktsdomare
 • Genom godkännande av klubbars lokala regler tillse att dessa följer golfens regelverk
 • Upprätthålla kunskapsnivån hos distriktets domare genom årlig certifiering.
 • Verka för utbyte av erfarenheter bland distriktets domare genom årliga ERFA träffar.
 • Verka för att förbättra regelkunskaperna bland distriktets medlemmar.
 • Stödja distriktets tävlingsverksamhet genom till delning av domaruppdrag.
 • Sprida kunskap om Handicapreglerna genom information och utbildning.
 • Verka för att alla klubbar har fungerande Handicapkommittér.
 • Uppfylla SGFs krav på en distriktskommitté för handicap frågor.

Regel och Hcp-kommitténs uppdrag och presentation

Regel och Handicap kommittén

Kommittén är bemannad av ett arbetsutskott (AU) som leds av Nils Hansson med följande medlemmar:
Jan Brännström, Alexander Gatara, Gunilla Boström, Karl-Gunnar Persson och Klas Bengtsson

Kommitténs uppgifter fördelas enligt följande:

 • Distriktsdomarprov inkl godkännande av DD och nya Ass DD, Jan Brännström och Klas Bengtsson
 • Domarbrickor, GGF kansli
 • Översyn och godkännande av alla klubbars Lokala regler om regelförändring, Jan Brännström
 • Fördelning av domaruppdrag, Gunilla Boström
 • Ta emot och sammanställa domarrapporter, Alexander Gatara
 • Vidareutbildning DD (domarträffar), Nils Hansson
 • Information till klubbarnas HCP-kommittéer om eventuella nyheter om hcp-regler, Karl-Gunnar Persson
 • Information till klubbarnas HCP-kommittéer om eventuella nyheter om banvärdering (slope), Klas Bengtsson
 • Uppdatera information på hemsidan, Kansli AU
 • Generella frågor regler@ggf.nu