Regel och Handicapkommittén

Regel- och Handicapkommittén

Nils Hansson

Ordf

Klubb: Delsjö GK

Klas Bengtsson

Ledamot

Klubb: Hills GK

Gunilla Boström

Ledamot

Klubb: Delsjö GK

Jan Brännström

Ledamot

Klubb: Chalmers GK

Alexander Gatara

Ledamot

Klubb: Forsgårdens GK

.

Karl-Gunnar Persson

Ledamot

Klubb: Kungsbacka GK

Regel och Hcp-kommitténs uppdrag och presentation

Regel och Handicap kommittén

Kommittén är bemannad av ett arbetsutskott (AU) som leds av Nils Hansson med följande medlemmar:
Jan Brännström, Alexander Gatara, Gunilla Boström, Karl-Gunnar Persson och Klas Bengtsson

Kommitténs uppgifter fördelas enligt följande:

  • Distriktsdomarprov inkl godkännande av DD och nya Ass DD, Jan Brännström och Klas Bengtsson
  • Domarbrickor, GGF kansli
  • Översyn och godkännande av alla klubbars Lokala regler om regelförändring, Jan Brännström
  • Fördelning av domaruppdrag, Gunilla Boström
  • Ta emot och sammanställa domarrapporter, Alexander Gatara
  • Vidareutbildning DD (domarträffar), Nils Hansson
  • Information till klubbarnas HCP-kommittéer om eventuella nyheter om hcp-regler, Karl-Gunnar Persson
  • Information till klubbarnas HCP-kommittéer om eventuella nyheter om banvärdering (slope), Klas Bengtsson
  • Uppdatera information på hemsidan, Kansli AU
  • Generella frågor regler@ggf.nu