Seniorkommittén – det är vi!

Nils Hansson

Ordförande

0703-19 99 07
senior@ggf.nu

.

Oscar Jacobsson

Ledamot

Kontakt H30
0703-59 58 56
jacobsson_84@hotmail.com

.

Anita Jansson

Ledmot

Kontakt för D50
0723-21 96 76
anitajansson1966@hotmail.com

Carina Strand

Ledamot

Kontakt för D60
031-18 57 22 | 0707-81 78 45

Mattias Liss-Daniels

Ledamot

0735-19 63 00

mattiasld@hotmail.com

Claes-Göran Cedströmer

Ledamot

IT och Resultatrapportering
070-023 45 98

Hans Syversen

Ledamot

Kontakt för Seriespel HCP

hans.syversen@gmail.com

.
.

Manne Helgegren

Ledamot

Kontakt Seriespel HCP
076-345 19 43
manne.helgegren@gmail.com

.

Lars Urholm

Ledamot

Kontakt H40 och H50
0707-57 40 00