Tävlingskommittén

Göteborgs Golfförbund har en tävlingskommitté bemannad av GGFs och klubbarnas tävlingsansvariga. Tävlingskommittén samordnar all gemensam tävlingsverksamhet på distriktets banor samt genomför flera stora förbunds- och distriktstävlingar.

Tävlingskommitténs Arbetsutskott (nedan) ansvarar för planering, kompetensutveckling och gemensamma standards.

Tävlingskommitténs Arbetsutskott

Göran Persson

TK Ordförande

Nils Hansson

Seniorkommittén
(Distriktdomare, Utbildning)

Mikael Jäder

Junior- och Elitkommittén

Jeanette Hallgren

Kansli, administration