Tävlingskommittén

Göteborgs Golfförbund har en tävlingskommitté bemannad av GGFs och klubbarnas tävlingsansvariga. Tävlingskommittén samordnar all gemensam tävlingsverksamhet på distriktets banor samt genomför flera stora förbunds- och distriktstävlingar.