Order of Merit Individuell Senior

OoM-ranking upprättas i kategorierna D25, D50, D60, H25, H40, H50, H60 samt H70.
(Efter beslut på GGFs Höstmöte 2015 har flera kategorier ändrats i enlighet med SGFs beslut för, i första hand, SGF Senior Tour.)

De tävlingar som ligger till grund för rankingen är tävlingarna på SGF Senior Tour samt SM och DM.
Rankingpoäng delas ut efter samma regler som för SGF Senior Tour. Också i DM används samma poängsystem, men där med en reducering med 30%. Detta för att i den tävlingen kommer alla deltagare från klubbar inom GGF. Däremot räknar vi poängen från alla ingående tävlingar under året.

Skulle två eller flera spelare erhålla samma slutpoäng utses den till mästare som har den bästa placeringen på DM.

Segrare i Order of Merit 2023

D25 Anna Wallman,  Öijared GK
D50 Annika Mortimer,  Kungsbacka GK
D60 Ewa Sjölin,  Vallda G&CC

H25 Daniel Olsson,  Öijared GK
H40 Jonas Boman,  Öijared GK
H50 Mattias Pernheden,  Göteborgs GK
H60 Claes-Ulrik Hersle,  Göteborgs GK
H70 Björn Löwenadler,  Göteborgs GK