Vad är Paragolf?

Golf som spelas av personer med medfödd eller förvärvad funktionsnedsättning som påverkar möjligheten att utföra golfspelet t.ex.

• nedsatt rörlighet (amputation, stroke, CP-skada, etc)
• neurologiskt handikapp (utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada, etc)

Paragolfen är idag en naturlig del av Golfsverige med såväl ett nationellt som europeiskt tävlingsutbud för de allra duktigaste spelarna. Som funktionshindrad är golfen en fantastisk källa för att hämta kraft, inspiration och glädje. De spelare som idag deltar i vårt landslag är också våra största inspiratörer och ambassadörer. De kan på ett objektivt och påtagligt sätt visa hur golfen hjälpt dem tillbaka till ett friskare och bättre liv. Paragolfen och klubbarna har välkomnat dem och visat möjligheterna.

Golfbanan är en arena där alla umgås på samma villkor. Alla är utövare och samtidigt betraktare. Alla är golfspelare och det enda som skiljer är handicapet, och ibland även handikappet..

VÅR ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING 
Inom golfen har alla, oavsett ålder, kön, funktionshinder, kunskap eller erfarenhet, lika stor behållning av den gemenskap och utmaning som erbjuds. Det rättvisa och unika i systemet med handicap (hcp) gör att alla kan tävla mot alla. I golfen har alla sitt handicap – oavsett om man har funktionsnedsättning eller inte.
· Rekrytera och integrera funktionshindrade i golfen
· Satsa på en paragolfverksamhet med olika funktionshandikapp för att skapa goda förebilder för andra funktionshindrade

Vi inom Göteborgs Golfförbund satsar på gemensamma träningar och tävlingar med mycket gemenskap. Vi vänder oss till alla paragolfare oavsett om man är etablerad spelare, nybörjare, junior, eller personer som bara vill prova på att spela golf.

KONTAKTPERSONER:

Marcus Malo
maloster@gmail.com

Göteborgs Golfförbund, kansli
Gamla Boråsvägen 25 | 412 76 GÖTEBORG
031-40 62 40 | M-F kl 9-12 & 13-15 | www.ggf.nu