Länk till Verksamheter/Utbildning 

Tävlingsledning- och Reglerutbildning 2020

  • Regelutbildning
    Under våren 2020 kommer vi att arrangera regelutbildning vid två tillfällen 22-23 februari och 7-8 mars. Utbildningen är framtagen av R&A och riktar sig till klubbens tävlingsledare, klubbens kommittéer, klubbchefer, tränare och medlemmar som vill ha grundliga kunskaper i golfens regelverk

Anmälningsformulär kommer att läggas upp på vår hemsida under ”Aktiviteter” från nov/dec

Meddelande kommer att skickas till alla klubbar när det går att anmäla sig.

 

  • Tävlingsledarutbildning
    Under februari 2020 kommer vi att arrangera utbildning som riktar sig till tävlingsfunktionärer som vill säkerställa att en tävling på klubben följer golfens regelverk.

Vi går igen vad som gäller innan, under och slutförande av en tävling.

Vi går igen tävlingsvillkor och hur skriver man lokala regler för en tävling.

Materialet för utbildning är under beredning och vi räknar med att fastställa datum utbildningstillfällen senast mitten av november 2019.

Anmälningsformulär kommer att läggas upp på vår hemsida under ”Aktiviteter” från nov/dec

Meddelande kommer att skickas till alla klubbar när det går att anmäla sig.

 

  • GIT utbildning
    Om det finns ett behov kommer vi inför tävlingssäsongen att hållen en utbildning hur GIT hanteras vid en klubbtävling och seriespel.

 

Comments are closed.