Göteborg Rookie Tour

Göteborg Rookie Tour är vårt distrikts första tävlingssteg utanför klubben  – öppen för flickor och pojkar från 8 år upp till 21 år, som har liten tävlingserfarenhet. Tävlingarna arrangeras enbart i Göteborgsdistriktet.

NYHET!

I länken till höger finna information angående prisutdelning för säsongens Rookie Tour 2020.

Enbart spelare är inbjudna till prisutdelning pga Corona restriktioner.

Väl mött alla pristagare enligt listan.

Tävlingsansvarig
Mikael Jäder
E-mail: juniortavling@ggf.nu