Medlemskap i flera klubbar

Regler för seriespel

Göteborgs Golfförbunds Tävlingskommitté har på förekommen anledning beträffande spelare, som har medlemskap i flera klubbar, den 20141208 beslutat att fr o m 2015 gäller:

’ Spelare, medlem i flera klubbar tillhörande Göteborgs Golfförbund (GGF), får inte representera olika klubbar i SM Klubblag (fd Nationella Seriespelet), Göteborgsserien med lag-DM, GGFs Seriespel för seniorer samt GGFs Juniorseriespel / Lag-DM under samma kalenderår.