Order of Merit 2021

GGFs Order of Merit har funnits sedan bildandet av Göteborgs Golfförbund 1968.

Baserat på årets Distriktsmästerskap samt klubbarnas elittävlingar nedan, upprättar GGF årligen listor, Order-of-Merit, för att utse bästa dam- och herrgolfare i distriktet. Se statuter.

Placeringen i respektive tävling ger poäng, som löpande sammanställs. Poäng från årets samtliga tävlingar ingående i Order of Merit räknas.

Observera att Order of Merit, upprättas endast om minst fyra deltävlingar inklusive DM, arrangeras och genomförs av klubbar i distriktet under året.

Ingen Order of Merit upprättades 2021 pga för få deltävlingar

Vinnare GGFs Order of Merit 2020

Johanna Karle, Gullbringa G&CC

Jakob Lundberg, Göteborgs GK