Order of Merit 2022

GGFs Order of Merit har funnits sedan bildandet av Göteborgs Golfförbund 1968.

Baserat på årets Distriktsmästerskap samt klubbarnas elittävlingar nedan, upprättar GGF årligen listor, Order-of-Merit, för att utse bästa dam- och herrgolfare i distriktet. Se statuter.

Placeringen i respektive tävling ger poäng, som löpande sammanställs. Poäng från årets samtliga tävlingar ingående i Order of Merit räknas.

Observera att Order of Merit, upprättas endast om minst fyra deltävlingar inklusive DM, arrangeras och genomförs av klubbar i distriktet under året.

Fastställda arrangemang 2022

Söndag  24 april  Gullbringa Open, Gullbringa G&CC

Lördag      7 maj   Lycke Open, Lycke G&CC Marstrand

Lördag     4 juli   Hovås Open, rond 1, Göteborgs GK

Söndag     5 juli   Hovås Open, rond 2, Göteborgs GK

Lördag   23  juli    Distriktsmästerskap, rond 1, Sankt Jörgen Park GC

Söndag   24  juli   Distriktsmästerskap, rond 2, Sankt Jörgen Park GC