Order of Merit 2020

GGFs Order of Merit har funnits sedan bildandet av Göteborgs Golfförbund 1968.

Baserat på årets Distriktsmästerskap samt klubbarnas elittävlingar nedan, upprättar GGF årligen listor, Order-of-Merit, för att utse bästa dam- och herrgolfare i distriktet. Förutsättning se statuter 2020.

Placeringen i respektive tävling ger poäng, som löpande sammanställs. Poäng från årets samtliga tävlingar ingående i Order of Merit räknas.

Tävlingar fastlagda för 2020

På grund av pågående tävlingsförbud har förändringar gjorts av arrangerande klubbar

Lö – Sö    4-5 juli       Distriktsmästerskap, 18 + 18 hål, Hills G&SC, H o D

Lördag 29 aug        Tingstad Gothenburg Open, 36 hål, Albatross GK, H o D,   INSTÄLLD

Söndag 20 sept     Gullbringa Open, 36 hål, Gullbringa G&CC, H o D    NYTT DATUM

Lördag  3 okt         Lycke Open, 36 hål, Lycke G&CC Marstrand, H o D  NYTT DATUM

Kontrollera i god tid uppgifterna ovan mot klubbens information på golf.se.

 

Vinnare GGFs Order of Merit 2020

Johanna Karle, Gullbringa G&CC

Jakob Lundberg, Göteborgs GK