Events Nyheter

Utbildning Regler (R&A) Nivå 1 och 2

Från 1 januari 2023 kommer nya regler att gälla för golfspel.
Ändringarna är inte så stora som vid den senaste revisionen 2019.
Utbildningen Regler för golfspel kommer att finnas på två nivåer;
R&A Nivå 1 och R&A Nivå 2. Anmälan är öppen nu.

R&A Nivå 1: 21-22 januari
Länk till anmälan i Min Golf

–          Målgruppen för R&A Nivå 1 är främst klubbens regelansvariga, TK-ordförande, tränare, klubbchef, men passar också dam-, senior-. Elit- och junior- och tävlingskommitté. Starkt rekommenderat för klubbens tävlingsledare.

–          Det är 173 slides, varav dryga hälften är text och knappa hälften är filmer och skisser. Materialet är både bra och lättsamt. Alla filmer gör att eleverna mycket lättare förstår och kommer ihåg.

–          Räkna med ca 12 timmar uppdelat över två dagar.
–          Gruppstorlek max 35 personer.
–          Inget prov avläggs.
–          Elevens utbildningsmaterial blir den svenska översättningen av de fullständiga reglerna.

Sista dag för anmälan 19 januari 2023.

Tid: 21-22 januari
Plats: SISU Idrottsutbildarna

Lokal Mejeriet 1 tr.
​Mejerigatan 1 Göteborg

Avgift inklusive kursmaterial och lunch SEK 1.500:-
Vid anmälan av 3 personer från samma klubb och av båda kön är avgiften SEK 3.000:-.
(Faktureras från GGF till klubben)

————————


R&A Nivå 2: 11-12 mars
Länk till anmälan i Min Golf

–          Går igenom Rules of Golf på en grundlig nivå. Avslutas med ett rejält pass om tävlingsspecifika frågor, såsom lokala regler, tävlingsbestämmelser, markeringar, course-set-up och avbrott.

–          Det är 222 slides, varav ca 3/4 är text och ca 1/4 är filmer och skisser. Materialet är både bra och lättsamt. Alla filmer gör att eleverna mycket lättare förstår och kommer ihåg.

–          Ca 16 timmar över två dagar.
–          Gruppstorlek max 35 personer.
–          Målgruppen för denna R&A Level 2 är främst regelkunniga/domare och som vill hålla utbildning för klubbens medlemmar.
–          Vi ser detta som grunden för att bli distriktsdomare, distriktsdomarprov kan avläggas efter genomgången utbildning.
–          Elevens utbildningsmaterial blir de fullständiga reglerna på svenska.  Dessutom blir Official Guide to the Rules of Golf  aktuell vad gäller de tävlingsspecifika frågorna.

Tid: 11-12 mars
Plats: SISU Idrottsutbildarna

Lokal Mejeriet 1 tr.
​Mejerigatan 1 Göteborg

Avgift inklusive kursmaterial och lunch SEK 1.500:-. 3 personer varav minst 1 deltagare kvinna SEK 3.000:-
(Faktureras från GGF till klubben)

Läs mer om våra kurser och utbildningar här!